Nakakabuti o nakakasama ang sariling wika

Ang sariling wika ay mahalaga at kinakailangan ng isang bansa sapagkat ito ang ginagamit sa pakikipag-ugnayan at pakikipag-talastasan ng bawat mamamayan.

Nakakabuti o nakakasama ang sariling wika

Though palpable as it is, faith has moved the world to look the other way. And so is the work of all great religions, they make us see things not the way they are but how they should be looked upon. I will begin by quoting Gen. Thus on the sixth and final day was for the creation of man — the deliberate, planned and intended creation of man as part of the ultimate design.

Objective reading of the proceeding verses would suggest that Eve was never included in God's original plan of Creation and that she was never in God's mind during that very instance of the creation of Adam. Aware of the resulting need of man for a habitat, god immediately created the garden right after he created Adam.

Critical reading of the flow of events suggests that God was never aware that Adam would be lonely being alone. I will make a suitable partner for him. Because of such condition, it became necessary for a prospective suitable partner for man to be created which was at the time supplemental or addition and modification to the original creation plan.

If god was aware that there would be a resulting loneliness in his creation of man then why did he create him alone? It is impossible to argue otherwise following the order and pattern of creation. Just assuming in argumentation: Note the creation of sun and moon came without any narrated eventuality in between their creation.

To say god in control and intended the creation precisely that way is all the more fallacious an argument. And why would god want man to experience loneliness?

But then again the very narration of the Bible is silent to any such justification.

Philippine News - Everything that concerns a Pinoy life.

In the earlier verses of the creation narrative Gen 1: How can a god of perfection suddenly create something BAD? How can a god who creates something BAD be perfect? Perhaps it was just a mistake. A mistake that need be corrected. A mistake of an imperfect god.

But the nagging question remains, did God know ahead of time it will not be good for Adam to be alone? The verses of the Creation history seem to imply otherwise. Follow the chronology of events and it will show that God was never mindful of Adam's loneliness or state of being alone after he created him.

God's concern was to create for Adam a place to settle which is where he proceeded, introduced him to the garden and proceeded with his instructions. Had he been aware ahead of time of Adam's loneliness, he should have not created him alone but created along with him or at least immediately after him a partner that will not make him lonely or alone.

But the fact that God's concern was for Adam to settle in the garden reveals that God was never conscious nor aware that He's creation of Adam being alone was NOT GOOD otherwise He's concern should have immediately been focused first on Adam's state and condition before he had him settled in the Garden of Eden.

The lapse in time between their creation translates to the idea that when god created man, god was oblivious he would need to create a woman. Proceeding verses further confirm God's admission of mistake.

I will note here the discrepancy between chapters 1 and 2 of the book of Genesis where in chapter 2, it was expressly narrated that the creation of animals was subsequent to the creation of man where in Chapter 1, it was the man and the woman who was created last.

A separate article is dedicated purposively for this topic. Considering Chapter 2, God created animals so as to find Adam a suitable partner.

December – Page 3 – the truth behind lies of fallen angels

This brings us to a realization that before a woman, it was the animals that God originally intended and created as suitable partner for a man. Unfortunately for Adam, verse 20 declares; "Wow, feel kong magsulat gamit ang aking sariling wika.

Nakakabuti o nakakasama ang sariling wika

Extremes dito ang panahon, malamig na malamig sa ngayon, pero pagdating ng summer, grabe naman ang init nito.

Kaya sa aking obsarbasyon, ay napakaswerte pa nating mga Pinoy talaga na 2 season lang tayo mayroon.

Nakakabuti o nakakasama ang sariling wika

Dahil medyo mahirap din ang nagssnow na bansa. Magastos sa lahat. You’re at the best benjaminpohle.com site ever. Masarap ang mabuhay, mayroon tayong mga sariling paraan sa ating pamumuhay.

gagawin naming an gaming makakayna para masuportahan ang magiging operasyon ng inyong anak”.wika ng punongguro ng paaralan. Sobra ang pasasalamat ng mag-asawa sa tulong na ibibigay ng paaralan upang suportahan ang. Ang sariling wika ay mahalaga at kinakailangan ng isang bansa sapagkat ito ang ginagamit sa pakikipag-ugnayan at pakikipag-talastasan ng bawat mamamayan.

Ang ekonomiya ay hindi lalago o uunlad kung ang mga tao ay hindi nagkakaisa o nagkakaintindihan. Ang wikang Filipino sa makabagong panahon ay patuloy na umuunlad at nagbabago.

Kaya taas-noo kong sasabihing hindi kami uuwing nakayapak, nakatapos kami nang may dignidad, may sariling talino at katapangan na kakaiba sa lahat.

Kaya naman, masaya akong naging parte ako ng tahanang ito, hindi ko naman mararating ang tagumpay na ito kung walang tulong ng mga gurong humubog sa amin. “Pakiayos nap o ang seatbelt.

Nasa pagbabalanse ng mga interes at pangangailangang ito maaaring sabihin kung malakas at nakakabuti sa lahat ba ang takbo ng ekonomiya, o umiikot lamang ang . Until He Was Gone This is a work of fiction. Names, characters, businesses, places, events and inc idents are either the products of.

The Best of Bianca: